Czym jest KlasowyKsiegowy.pl?

KlasowyKsięgowy.pl to nowoczesny i bezpłatny system do zarządzania funduszami klasowymi. Wspomaga pracę skarbnika klasowego oraz rodziców. Eliminuje konieczność prowadzenia buchalterii w zeszytach czy notatnikach i całkowicie eliminuje kolejki podczas zebrań rodziców z nauczycielem czy dni otwartych.

 

KlasowyKsięgowy.pl umożliwia:

  • Ewidencję bieżących składek na wydatki klasowe np. edukacja muzyczna, eksploatacja szkolnego xero, ubezpieczenie, wycieczki i inne składki zbierane przez skarbnika klasowego.
  • Tworzenie budżetów klasowych na różne okoliczności np. dzień nauczyciela, wycieczka do kina, imprezy klasowe czy wyjazdy na zielone szkoły.
  • Umożliwia rozliczanie tych imprez na podstawie rachunków, faktur i innych dokumentów zakupu np. paragonów, w formie krótkich sprawozdań finansowych.
  • Przekazuje informacje skarbnikowi odnośnie zaległości w opłacaniu składek i umożliwia wysłanie przypomnienia do rodzica z prośbą o wpłatę.
  • W przyszłości planujemy umożliwić rodzicom opłacenie składki poprzez płatności internetowe, co w dzisiejszych czasach jest normalne, ale do tej pory było niemożliwe w szkolnych finansach.
  • Integruje rodziców i klasę. Podczas zebrań po pracy zazwyczaj brakuje już czasu, aby rodzice wymienili poglądy, bo każdy chce wrócić jak najszybciej do domu. Nasz system pozwala na kontakt między rodzicami w formie forum, a także wysyłania wiadomości prywatnych.
  • Zamianę zeszytu na smartphone czy tablet. Klasowy skarbnik może rejestrować wpłaty gotówkowe bezpośrednio do systemu. Warunkiem skorzystania z wersji mobilnej jest dostęp do internetu.

 

Projektując system KlasowyKsięgowy.pl wykorzystaliśmy doświadczenie uzyskane podczas zebrań w szkołach. Sami mamy dzieci w wieku szkolnym i wiemy jak dużym wyzwaniem i odpowiedzialnością jest pełnienie funkcji Skarbnika Klasowego. Kolejki i zamieszanie jakie powstaje podczas płacenia składek na zebraniu czy zaraz po nim powoduje, że osoba prowadząca klasowe finanse odczuwa duży dyskomfort i jest narażona na różnego rodzaju błędy. Nie wspominając o tym, że większość rodziców w drodze na zebranie odwiedza bankomat i przed skarbnikiem staje bariera wydania reszty każdemu rodzicowi. Część rodziców w ogóle nie ma przy sobie pieniędzy i nie opłaca składek na zebraniu co wymusza konieczność ponownego spotkania ze skarbnikiem lub przekazania pieniędzy przez dziecko w szkole. Nasz system rozwiązuje problemy skarbnika i pomaga mu zarządzać finansami klasy.


Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z serwisu.


Zespół KK

Wprost

Partnerzy

to miejsce czeka na Ciebie!