Postanowienia ogólne

  1. KlasowyKsiegowy.pl –  z siedzibą  Piaseczno ul. Berberysowa 12 05-500 Piaseczno 
  2. KlasowyKsiegowy.pl jest właścicielem i administratorem platformy internetowej oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym KlasowyKsiegowy.pl
  3. Każdorazowe skorzystanie z systemu KlasowyKsiegowy.pl oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptację przez użytkownika oraz firmy współpracujące.
  4. Korzystanie dla użytkowników serwisu KlasowyKsiegowy.pl jest całkowicie darmowe.

 

Definicje:

KlasowyKsiegowy.pl – serwis internetowy poświęcony tematyce finansów klasowych. Głównym założeniem serwisu jest udostępnienie narzędzi skarbnikom klasowym i rodzicom do ewidencji składek klasowych, tworzenia budżetów okolicznościowych oraz rozliczania i kontrolingu bieżących finansów.

Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez Klasowy Księgowy Sp. z o.o. pod domeną klasowyksiegowy.pl;

Poczta - usługa dostępna dla użytkowników służąca do komunikacji wewnętrznej w ramach serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;

Wpisy - Usługa, która umożliwia w szczególności publikowanie tekstów

Admin – administrator systemu KlasowyKsiegowy.pl

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z systemu KlasowyKsiegowy.pl

Skarbnik – użytkownik, który administruje finansami klasy. Zakłada grupę w systemie KlasowyKsiegowy.pl, zaprasza do niej innych użytkowników i akceptuje ich przynależność do danej klasy.

Klasa – grupa użytkowników zarejestrowanych i zweryfikowanych przez skarbnika.

Rejestracja – proces, w którym użytkownik zakłada unikalne konto, dzięki któremu otrzymuje dostęp do funkcji pozwalających na zarządzanie swoim Profilem.

Profil – specjalne oprogramowanie pozwalające na wprowadzenie informacji o sobie w tym danych adresowych i kontaktowych, zdjęć i innych opisów. Szczegóły opcji dostępnych znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Login/Nazwa Użytkownika – unikalny ciąg znaków wprowadzonych przez użytkownika w serwisie na etapie tworzenia konta, umożliwiający późniejszą identyfikację użytkownika podczas korzystania z serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;

Hasło - unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie KK. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.

Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach portalu za pośrednictwem poczty, Wpisów, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między użytkownikiem a KlasowyKsięgowy.pl z chwilą akceptacji regulaminu przez użytkownika, o treści odpowiadającej treści regulaminu.

Partner – Firma współpracująca z portalem oferująca specjalne usługi jego użytkowników

Reklama – odpłatna forma współpracy między KlasowyKsiegowy.pl a partnerami oparta na publikacji materiałów reklamowych w formach udostępnionych przez portal

 

1.

KlasowyKsiegowy.pl udostępnia nowoczesny i bezpłatny system do zarządzania funduszami klasowymi. Wspomaga pracę skarbnika klasowego oraz rodziców i nauczyciela.

2.

KlasowyKasiegowy.pl nie odpowiada za dane wprowadzone przez użytkownika do systemu w szczególności dane finansowe dotyczące składek klasowych, treści wiadomości prywatnych przesyłanych między użytkownikami oraz treści opublikowane na forach poszczególnych klas.

3.

Rejestracji w systemie KlasowyKsiegowy.pl może dokonać każda osoba fizyczna.

4.

Każdemu użytkownikowi i partnerowi serwisu  przysługuje prawo do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania serwisu oraz prezentacji ofert.

5.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez KlasowyKsiegowy.pl. KlasowyKsiegowy.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z użytkownikiem.

6.

Dane osobowe użytkowników są chronione przez KlasowyKsiegowy.pl i mogą być wykorzystywane przez niego i inne podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie przy pomocy systemu dostępnego po zalogowaniu na stronie http://www.klasowyksiegowy.pl

7.

KlaoswyKsiegowy.pl uprawniony jest do udostępniania danych oraz danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. KlasowyKsiegowy.pl nie udostępnia wbrew prawu danych oraz danych osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

8. 

Dla potrzeb statystycznych i technicznych KlasowyKsiegowy.pl przechowuje numery IP oraz nazwy hostów, z których odnotowujemy wejścia do witryny. Dane te wykorzystywane są przez KlasowyKsiegowy.pl jedynie w mechanizmach zapewniających optymalizację, bezpieczeństwo i obiektywizm prezentowanych przez nas danych.

9.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

10.

KlasowyKsiegowy.pl zastrzega sobie prawo odmowy (w tym także bez podania przyczyny) umieszczenia oferty lub prezentowania tylko częściowej oferty partnera.

11.

KlasowyKsiegowy.pl nie rozstrzyga o jakości świadczonych przez partnera usług.

12.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ofertą prezentowaną w serwisie KlasowyKsiegowy.pl a oficjalną stroną partnera administrator serwisu ma prawo do zawieszenia prezentowanej oferty lub całkowitego wyłączenia prezentacji do odwołania lub do momentu poprawienia nieścisłości. 

13.

Każdy partner ma prawo do zawieszenia lub wyłączenia prezentacji swojej firmy i oferty w serwisie KlasowyKsiegowy.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

14.

KlasowyKsiegowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieporozumienia lub szkody wynikłe wskutek błędnej, niepełnej lub niezgodnej ze stanowiskiem danej firmy, interpretacji informacji uzyskanych w serwisie w szczególności dotyczących rozbieżności w cenie usług prezentowanych w KlasowyKsiegowy.pl a oficjalnymi stronami partnerów oraz jakości świadczonych przez nich usług.

15.

Wykorzystanie informacji pozyskanych z serwisu KlasowyKsiegowy.pl wymaga każdorazowej zgody właściciela witryny. 

16.

Powielanie opisów, rozwiązań informatycznych oraz wykorzystanych mechanizmów porównywania i prezentacji ofert stanowi naruszenie własności intelektualnej oraz praw autorskich.

17.

Administratorem i właścicielem serwisu w tym w szczególności bazy danych oraz mechanizmu służącego porównaniu oraz prezentacji ofert jest Radosław Gromek 05-500 Piaseczno ul. Berberysowa 12

18. 

KlasowyKsiegowy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

19.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2011.

Wprost

Partnerzy

to miejsce czeka na Ciebie!